J-Braid x 8 Multicolor- 300 m 0.35 mm

J-BRAID X 8 MULTICOLOR- 300 M 0.35 MM

Daiwa

-25 % 40,73 $ 30,53 $

Kairiki 8 300 m 0.315 mm

KAIRIKI 8 300 M 0.315 MM

Shimano

37,67 $

J-Braid x 4 Multicolor- 500 m 0.25 mm

J-BRAID X 4 MULTICOLOR- 500 M 0.25 MM

Daiwa

-12 % 34,56 $ 30,53 $

J-Braid x 8 Multicolor- 300 m 0.22 mm

J-BRAID X 8 MULTICOLOR- 300 M 0.22 MM

Daiwa

-25 % 40,73 $ 30,53 $

J-Braid x 4 Multicolor- 150 m 0.10 mm

J-BRAID X 4 MULTICOLOR- 150 M 0.10 MM

Daiwa

-28 % 14,17 $ 10,14 $

J-Braid x 4 Multicolor- 150 m 0.19 mm

J-BRAID X 4 MULTICOLOR- 150 M 0.19 MM

Daiwa

-28 % 14,17 $ 10,14 $

J-Braid x 4 Multicolor- 300 m 0.25 mm

J-BRAID X 4 MULTICOLOR- 300 M 0.25 MM

Daiwa

-11 % 22,94 $ 20,34 $

J-Braid x 8 Multicolor- 150 m 0.13 mm

J-BRAID X 8 MULTICOLOR- 150 M 0.13 MM

Daiwa

20,34 $

J-Braid x 8 Multicolor- 300 m 0.28 mm

J-BRAID X 8 MULTICOLOR- 300 M 0.28 MM

Daiwa

-25 % 40,73 $ 30,53 $

Kairiki 8 300 m 0.23 mm

KAIRIKI 8 300 M 0.23 MM

Shimano

37,67 $

Kairiki 4 150 m 0.13 mm

KAIRIKI 4 150 M 0.13 MM

Shimano

10,14 $

J-Braid x 8 Multicolor- 150 m 0.18 mm

J-BRAID X 8 MULTICOLOR- 150 M 0.18 MM

Daiwa

20,34 $

J-Braid x 8 Multicolor- 300 m 0.20 mm

J-BRAID X 8 MULTICOLOR- 300 M 0.20 MM

Daiwa

-25 % 40,73 $ 30,53 $

Kairiki 8 300 m 0.42 mm

KAIRIKI 8 300 M 0.42 MM

Shimano

37,67 $

Kairiki 4 150 m 0.16 mm

KAIRIKI 4 150 M 0.16 MM

Shimano

10,14 $

J-Braid x 8 Multicolor- 300 m 0.18 mm

J-BRAID X 8 MULTICOLOR- 300 M 0.18 MM

Daiwa

-25 % 40,73 $ 30,53 $

J-Braid x 8 Multicolor- 150 m 0.22 mm

J-BRAID X 8 MULTICOLOR- 150 M 0.22 MM

Daiwa

20,34 $

J-Braid x 4 Multicolor- 150 m 0.25 mm

J-BRAID X 4 MULTICOLOR- 150 M 0.25 MM

Daiwa

-28 % 14,17 $ 10,14 $

J-Braid x 4 Multicolor- 300 m 0.29 mm

J-BRAID X 4 MULTICOLOR- 300 M 0.29 MM

Daiwa

-11 % 22,94 $ 20,34 $

Kairiki 8 150 m 0.13 mm

KAIRIKI 8 150 M 0.13 MM

Shimano

20,34 $