Contactar

Si vols posar-te en contacte amb nosatres per un dubte, suggeriment, problema, crítica, felicitació, anècdota, pots fer-ho a través de correu electrònic a infolapalomera.com o mitjançant el formulari que possem a la teva disposició.


  • Direccions de contacte:
  • Informació: infolapalomera.com
  • Comandes: comandeslapalomera.com
  • Miquel Martínez Giró: miquellapalomera.com